Slide background
  • Birebir Ders
  • Etüt Programı
  • Dönüşüm Günleri
  • Rehberlik

Bilgi Temel Lisesi

Dershanelerin özel okula dönüşmesi ile ilgili “Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Böylelikle Özel Konak Bilgi Temel Lisesi olarak bizde yerimizi aldık.

Temel Lise Nedir ?

Buna göre, artık “dershane” ifadesi kaldırıldı bunun yerine “Temel Lise” ifadesi getirildi. Yönetmeliğe göre temel lise, dönüşüm programına alınan ve dershaneden özel okula (liseye) dönüşecek kurumlar olarak isimlendirildi. Yönetmelikte temel lise tanımıyla ilgili ifade ise şöyle ; “temel lise “Dönüşüm programına alınan kurumların kurucuları tarafından açılan ve faaliyetleri 2018-2019 eğitim öğretim yılının sonuna kadar devam eden ortaöğretim özel okullar”.

www.bilgitemellisesi.k12.tr